Kandidáti

Praha 15 – Horní Měcholupy a Hostivař - seznam kandidátů do zastupitelstva

Milan Wenzl

59 let současný starosta

Václav Bílek

50 let místostarosta

Mgr. Jitka Kolářová

49 let místostarostka

David Hájek

28 let koordinátor životního prostředí, student

Mgr. Lenka Klasnová

53 let učitelka na ZŠ

Bc. Filip Meluzín, MBA

37 let ředitel společnosti

Miroslav Nauč

39 let manažer řízení rizik

Ing. Kateřina Táflová

28 let asistentka nákupu

Mgr. et Bc.Olga Kubečková

69 let odborný asistent

Ing. Michal Daněk

42 let specialista dokumentace

Program

1.

BYDLENÍ

• Dostupné a kvalitní bydlení

• Finančně dostupné bydlení (FDB)

• Spolupráce se soukromým sektorem

• Revitalizace stávajícího bytového fondu

• Nové zásady pro nakládání s majetkem MČ

• Aktivní a odpovědná správa a hospodaření

 

2.

BEZPEČNOST

• Pocit bezpečí je základ pro spokojený život

• Kvalitní koordinovaná spolupráce s PČR a MP

• Podpora projektů prevence kriminality, zvýšení bezpečnosti

• Podpora všech složek IZS

• Analýza funkčnosti a účinnosti kamerového systému

• Analýza doplnění veřejného osvětlení na rizikových místech

 

3.

DOPRAVA a INFRASTRUKTURA

• Podpora dostavby Pražského okruhu SOKP 511

• Podpora výstavby P+R u vlakových stanic Hostivař a Horní

Měcholupy

• Podpora výstavby dalších parkovacích míst na pozemcích

MČ a MHMP

• Kultivace okolí vlakových a MHD zastávek

• Stavba Hostivařské spojky

• Přeložka ulice Hornoměcholupská

 

4.

ŠKOLSTVÍ

• Moderní základní vzdělávání podpořené dostatečným

materiálním vybavením

a kvalitním personálním obsazením

• Důraz na vícezdrojové financování škol

• Bezpečná škola v reálném i virtuálním světě

• Navyšování kapacit mateřských škol na základě

demografických studií

• Podpora zdravého školního stravování

• Podpora digitálního školství – internet do tříd i do kabinetů

 

5.

VEŘEJNÝ PROSTOR a ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• Veřejný prostor pro občany, čistý, bezpečný, zelený,

komunitní

• Revitalizace sídlištních veřejných

prostranství

• Vybudování hlavního náměstí Prahy 15

• Revitalizace Hostivařské pláže

• Důraz na údržbu stávající zeleně a výsadba nové

• Podpora budování protihlukových

a protiprachových zábran

 

Akce

Kontakt

Filip Meluzín praha15@anobudelip.cz
Předseda oblastní organizace Praha 15