Program

1.

Otevřená a fungující samospráva

Chceme profesionálně řízený Městský úřad pro všechny občany Prahy 15, budeme zde reprezentovat a prosazovat zájmy a názory občanů.

Máme jasný cíl - netolerovat korupci a byrokracii!

2.

Průhlednost hospodaření a rozpočet pod kontrolou

Budeme chtít vyrovnaný rozpočet a transparentní hospodaření.

Smysluplně a efektivně využijeme všech dotací z fondu EU.

Veškerá výběrová řízení budou transparentní.

Zajistíme audit dosavadního hospodaření u všech předražených a neprůhledných zakázek.

3.

Děti a Senioři

Vytvoříme důstojný život v naší obci pro všechny - pro děti, mládež, mladé rodiny i seniory.

Budeme se snažit zajistit dostatečnou kapacitu základních a mateřských škol.

Podpoříme sportovní činnost a aktivitu mládeže - jedna ze zásadních myšlenek našeho volebního programu.

Vytvoříme prostory pro volnočasové aktivity seniorům a handicapovaným občanům.

4.

Volnočasové aktivity

Chceme pokračovat ve spolupráci s nepolitickými spolky, sportovními kluby, zájmovými sdruženími, vlastenecko-dobročinným spolkem Baráčníci, aktivními seniory P-15, dobrovolnými hasiči.

5.

Životní prostředí a územní rozvoj

Chceme zastavit další zástavbu zelených ploch v blízkosti Hostivařského lesoparku.

Chceme zabránit dalším černým skládkám, které dosavadní zastupitelé vůbec neřešili.

Projednáme územní plán s odborníky a občany na místních sezeních.

6.

Bezpečnost a veřejný pořádek

Chceme prosadit zřízení služebny Městské policie na sídlišti Košík.

Usilujeme o to, aby strážníci Městské policie byli více vidět na sídlištích a rizikových místech.

Trváme na omezení počtu heren a nonstopů s automaty, čímž zabráníme i kriminalitě.

7.

Doprava

Dle potřeby vytvoříme záchytné parkoviště v blízkosti nádraží - zastávka Horní Měcholupy.

Pokusíme se o navrácení autobusové linky číslo 154.

Zasadíme se o omezení průjezdnosti nadměrné dopravy přes sídliště Horní Měcholupy a přes starou Hostivař.

Akce

Kontakt

Miroslav Nauč praha15@anobudelip.cz
724 247 960