Kdo je nejznámějším hostivařským rodákem?

Starosta Prahy 15 Wenzl navrhne Antonína Švehlu na státní vyznamenání

Nejznámější hostivařský rodák se zasloužil o stát. Žádný takový „masarykovský“ zákon věnovaný

Antonínu Švehlovi v české legislativě nemáme, přestože patřil ke klíčovým mužům 28. října 1918 a

první republiky. Starosta Prahy 15 Milan Wenzl proto navrhne vyznamenání Antonína Švehly in

memoriam Řádem Bílého lva.

 

„Naše republika v příštím roce oslaví sto let své existence, za což vedle T. G. Masaryka vděčíme i

mužům 28. října, mezi které patřil i Antonín Švehla. Nejen kvůli tomu si Švehla vyznamenání

zaslouží,“ řekl na starosta Prahy 15 Milan Wenzl k záměru vyznamenání Antonína Švehly.

 

S iniciativou přišel předseda Společnosti Antonína Švehly Pavel Černý. Návrh podpoří i organizace

jako Český svaz bojovníků za svobodu nebo Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická. Na letošním

ročníku Švehlovy cesty to přislíbil i první místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu

plukovník Emil Kulfánek.

 

Antonín Švehla (15. 4. 1873 – 12. 12. 1933) byl předsedou tří československých vlád a předsedou

Agrární strany. Podílel se na přípravě první Ústavy Československa a byl jedním z hlavních iniciátorů

pozemkové reformy, která dala vzniknout rolnické střední třídě. V politice byl považován za mistra

kompromisu.

 

 

27. 4. 2017