Pavel Telička: "Je nutné, aby hnutí a jeho představitelé sami dostáli těm nejvyšším nárokům a očekáváním!"

Co říká pan Telička vládní krizi?

Vyjádření Pavla Teličky k vládní krizi a údajným nahrávkám A. Babiše

Poslední kroky předsedy vlády Bohuslava Sobotky považuji za chaotické a škodlivé pro Českou republiku. Dramatická změna premiérova názoru na řešení vládní krize nesvědčí o promyšlené strategii a jen prohlubuje nestabilitu, do níž zemi vede. Zdůvodnění jeho rozhodnutí není vhledem k různým kauzám vrcholných představitelů sociální demokracie důvěryhodné a podle mého názoru souvisí především se situací v ČSSD. Politováníhodný je také způsob, jakým se k řešení krize postavil prezident Miloš Zeman, jenž se bohužel nedokázal povznést nad osobní nevraživost vůči premiérovi.

Řadu otázek však vyvolávají i nedávno zveřejněné nahrávky, na nichž Andrej Babiš údajně hovoří s redaktorem Mladé fronty Dnes. Měli bychom se dozvědět, jestli příslušné orgány vyšetřují, kdo a proč nahrával vysokého ústavního činitele ČR a jestli se tyto orgány budou zabývat i znepokojivými informacemi, o nichž se na jedné z nahrávek hovoří. Zároveň bychom ale měli vědět, zda Andrej Babiš skutečně ovlivňoval média, která mu donedávna patřila.

Andrej Babiš se stal politikem mimo jiné kvůli nepřijatelnému stylu vládnutí svých předchůdců a objektivní pozorovatel musí uznat, že hnutí ANO je pro českou politiku nesporným přínosem. Právě proto je ale nutné, aby hnutí a jeho představitelé sami dostáli těm nejvyšším nárokům a očekáváním.

Je proto namístě, aby Andrej Babiš zaujal ke kauze nahrávek jednoznačný postoj. Měl by veřejnosti vysvětlit, zda se nahrané rozhovory uskutečnily či nikoliv, z čí iniciativy k nim došlo, jestli se detailně seznámil s informacemi, o nichž se na nahrávkách mluví a jak s nimi případně naložil. Stejně tak je důležité, aby Andrej Babiš i vedení těchto médií informovali veřejnost, zda docházelo k jejich ovlivňování z politických důvodů.

Tyto otázky bych chtěl s Andrejem Babišem probrat osobně.

Autor: Pavel Telička, Expert na EU a snižování administrativní zátěže

8. 5. 2017